Dorpsgericht werken

De buurtsportcoaches werken dorpsgericht. Dit betekent dat de buurtsportcoaches tijdens een aantal opeenvolgende weken in een dorp (of een cluster van dorpen) zijn en sport en bewegen extra aandacht krijgen.

Planning 2017-2018 

Wijnjewoude, Bakkeveen en Frieschepalen Periode 1 - zomer-herfst
Ureterp, Lippenhuizen, Terwispel en Langezwaag Periode 2 - herfst-kerst
Luxwoude, Gorredijk en Tijnje Periode 3 - kerst-voorjaar
Nij Beets, Beetsterzwaag en Hemrik Periode 4 - voorjaar-meiVerenigingen
Verenigingen krijgen de kans om zichzelf te presenteren tijdens de gymlessen door kennismakingslessen te geven en bij naschoolse sport. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de verenigingen met een bepaald thema of om eventuele samenwerking te bespreken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilse Sjonger.

Overzicht met themabijeenkomsten voor verenigingen is hier te vinden.

Onderwijs
Kinderen krijgen op school gymles van de buurtsportcoaches en pauze- en pleinspelen worden geïntroduceerd.
In de gymles worden MRT testen afgenomen bij de leerlingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper Blankert.

Welzijn
Kennis en kunde worden gebundeld om voor inwoners een sport- en beweegactiviteit te organiseren. Deze activiteit kan zowel actief als informatief zijn, zolang de onderwerpen gezondheid, fitheid en/of bewegen maar centraal staan! Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fittesten om de algehele gezondheid in kaart te brengen, kennismaken met ‘zitgym’ of voorlichting over valpreventie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geerte Kwant.