Verenigingen

TAAKGEBIED 3:  ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN VAN SPORTVERENIGINGEN

Doelstellingen:
  • Professionaliseren en vitaliseren van sportverenigingen; knelpunten en ondersteuningsbehoefte inventariseren
  • Professionaliseren en vitaliseren van sportverenigingen door het verzorgen van themabijeenkomsten.
  • Verenigingsondersteuning traject op maat aanbieden.
  • Samenwerking tussen verenigingen met dezelfde tak van sport stimuleren.
  • Deskundigheidsbevordering: technisch kader op een hoger niveau brengen.
  • Klankbordgroep: vergroten van betrokkenheid van sportaanbieders bij het buurtsportwerk.
Ondersteuningsmogelijkheden van de buurtsportcoach. 

Themabijeenkomsten in de regio.