Ondersteuning

Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijk rol in de samenleving. 
Het is dan ook van groot belang dat zij financieel en organisatorisch gezond zijn. 

De buurtsportcoach kan hierin een ondersteunende en/of adviserende rol spelen.
Een aantal veel voorkomende onderwerpen:
  • Beleid
  • Ledenwerving
  • Vrijwilligers
  • Financiën
  • Sponsoring
  • Samenwerking
  • Sportstimulering
  • Veilig Sport Klimaat
  • Subsidies
Verenigingsondersteuning kan bestaan uit een aantal themabijeenkomsten met een specifiek onderwerp of één op één begeleiding. 

Meer informatie over verenigingsondersteuning
Ilse Sjonger 
i.sjonger@sportfryslan.nl
06-30062410