Buurtsportcoaches

Ilse Sjonger - Coördinatie en sportverenigingen

Telefoonnummer: 06-30062410
Email: ilse@sportfryslan.nl 

Verantwoordelijkheden: coördinatie en verenigingsondersteuning
Taakgebied:
- Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en bevorderen van samenwerking
lees meer

Jasper Blankert - Basisonderwijs

Telefoonnummer: 06-20706654
Email: jasper@sportfryslan.nl

Verantwoordelijkheden: vakleerkracht basisonderwijs
- Bevorderen kwaliteit beweeglessen op basisscholen
- Zorgen voor een zo'n breed mogelijk aanbod van na- en tussenschools sport- en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
lees meer

Geerte Kwant - Volwassenen, ouderen en aangepast sporten

Telefoon: 06-57040151
Email: geerte@sportfryslan.nl

Verantwoordelijkheden: welzijn
- Initiëren sport en bewegingsactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe woonomgeving

lees meer

Jeltse Mud - Basisonderwijs en MRT (motorisch remedial teaching)

Telefoon: 06 - 52546228
Email: jeltse@sportfryslan.nl

Verantwoordelijkheden: vakleerkracht basisonderwijs en Motorische Remedial Teaching
- Bevorderen kwaliteit beweeglessen op basisscholen
- Zorgen voor een zo'n breed mogelijk aanbod van na- en tussenschools sport- en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs.
lees meer