Taakgebieden

Taakgebied 1:  Bevorderen kwaliteit bewegingslessen op basisscholen

Doelstellingen:

 1. Voorbeeldlessen en coaching van groepsleerkrachten
 2. Sportspecifieke clinics geven op basisonderwijs
 3. MRT - Motorisch Remedial Teaching & ClubExtra opzetten

Taakgebied 2:  Zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van na- en tussenschools sport – en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs

Doelstellingen:

 1. Leerlingen kennis laten maken met verschillende (nieuwe) takken van sport en spelactiviteiten*
 2. Eigen vaardigheid verhogen*

* op het primair en voortgezet onderwijs

Taakgebied 3:  Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en bevorderen van samenwerking

Doelstellingen:

 1. Professionaliseren en vitaliseren van sportverenigingen; knelpunten en ondersteuningsbehoefte inventariseren
 2. Professionaliseren en vitaliseren van sportverenigingen door het verzorgen van themabijeenkomsten
 3. Organiseren verenigingsadviescafé
 4. Sportspecifiek overleg: samenwerking tussen verenigingen met dezelfde tak van sport stimuleren
 5. Deskundigheidsbevordering: technisch kader op een hoger niveau brengen.
 6. Ontwikkeling van ondersteuningsmap met alle relevante informatie van het project voor sportverenigingen
 7. Ondersteuning bieden bij aanvraag Sportimpuls

Taakgebied 4: Initiëren van sport en bewegingsactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe woonomgeving

Doelstellingen: 

 1. Kinderopvang: sport, bewegen en gezondheid stimuleren
 2. Leefstijlcoach: mensen die willen sporten, maar niet weten hoe en wat helpen met hun keuze
 3. Samenwerking Zorg-Buurt-Sport
 4. Beweeglessen voor nieuwkomers en deelnemers taalcafé
 5. Laagdrempelig beweegaanbod voor inactieve bewoners - in  kaart brengen en nieuw opzetten
 6. Sportactiviteiten aanbieden in samenwerking met jongerenwerk Timpaan en de BHS
 7. Valpreventie: ouderen met een verhoogd valrisico voorlichting geven
 8. Samenwerking met gebiedsteams: sport krijgt de aandacht
 9. Aansluiten bij bestaande activietiten en waar mogelijk versterken
 10. Aansluiten bij landelijke activiteiten