Onderwijs

TAAKGEBIED 1:  BEVORDEREN KWALITEIT BEWEGINGSLESSEN OP BASISSCHOLEN

Doelstellingen:
  • Voorbeeldlessen en coaching van groepsleerkrachten
  • Sportspecifieke clinics

TAAKGEBIED 2:  NA- EN TUSSENSCHOOLS SPORT – EN BEWEEGACTIVITEITEN OP BASISSCHOLEN EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Doelstellingen:
  • Leerlingen kennis laten maken met verschillende (nieuwe) takken van sport en spelactiviteiten*
  • Eigen vaardigheid verhogen*
* op het primair en voortgezet onderwijs

Meer informatie over sport een onderwijs
Jasper Blankert
j.blankert@sportfryslan.nl
06-20706654