MRT / SOB EXTRA

Wat is MRT / SOB Extra
SOB Extra (Sport op basisscholen Extra) is bedoeld voor leerlingen die een achterstand hebben in hun motorische ontwikkeling. Sport Extra is een extra (gratis) beweegmoment/gymles voor leerlingen die niet gemakkelijk meekomen met de gymles, op het schoolplein of bij het buitenspelen. SOB Extra is geschikt voor leerlingen die geen specifieke medische ondersteuning nodig hebben op het gebied van bewegen. Doel van SOB Extra is een impuls te geven aan deze leerlingen om hun motorische achterstanden te verkleinen en de leerlingen zo nodig meer plezier en zelfvertrouwen te geven in het bewegen.

Doelgroep
De ondersteuning komt het beste tot zijn recht bij leerlingen uit groep 2 t/m 4. Op deze leeftijd staan ze nog aan het begin van hun ‘sportloopbaan’ en beginnen ze kennis te maken met de verschillende sport specifieke activiteiten. Bij het aanpakken van de achterstanden in de onderbouw, hebben de leerlingen de rest van hun basisschoolperiode hier baat bij tijdens o.a. de gymlessen.
 
Aanpak
Door het gebruiken van de checklist en leerlingvolgsysteem kan in kaart worden gebracht welke leerlingen op motorisch gebied uitvallen. Deze checklist kan worden afgenomen door de buurtsportcoaches of de leerkrachten zelf.

Naar aanleiding van de verzamelde gegevens kan een leerling worden uitgenodigd voor Sport Extra.
 
Kinderen waarbij bijvoorbeeld nog niet de checklist is afgenomen, maar wel belang hebben bij de extra lessen zijn ook van harte welkom.
 
Op maat
Waar nodig kan ook een plan op maat worden gemaakt, om de leerling te helpen in zijn motorische ontwikkeling.
Bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning tijdens gymles op school
  • Individuele extra beweegmomenten
  • Ondersteuning bij het spelen op het schoolplein > motiveren tot spelen / activiteiten aanbieden
  • Huiswerkopdrachten > beweegactiviteiten die thuis moeten worden gedaan

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltse Mud.