Sporten en bewegen

TAAKGEBIED 4: INITIËREN VAN SPORT EN BEWEGINGSACTIVITEITEN VOOR NIET OF MINDER ACTIEVE INWONERS IN DE DIRECTE WOONOMGEVING

Doelstellingen: 

  • Kinderopvang: sport, bewegen en gezondheid stimuleren
  • Leefstijlcoach: mensen die willen sporten, maar niet weten hoe en wat helpen met hun keuze
  • Samenwerking Zorg-Buurt-Sport
  • Beweeglessen voor nieuwkomers en deelnemers taalcafé
  • Laagdrempelig beweegaanbod voor inactieve bewoners - in  kaart brengen en nieuw opzetten
  • Sportactiviteiten aanbieden in samenwerking met jongerenwerk Timpaan en de BHS
  • Valpreventie: ouderen met een verhoogd valrisico voorlichting geven
  • Samenwerking met gebiedsteams: sport krijgt de aandacht
  • Aansluiten bij bestaande activietiten en waar mogelijk versterken
  • Aansluiten bij landelijke activiteiten